Nokkavarpunen on harvalukuinen rengastuslaji asemalla. Kuva Petteri Lehikoinen.

Tutkimus ja aineisto

Asemalla kerätään aineistoa (1) havainnoimalla näkyvää muuttoa, joka sisältää neljän tunnin vakiohavainnoinnin auringon noususta alkaen, (2) laskemalla paikalliset linnut Uddskatanin ja Gåsöruddenin alueilta sekä Tulliniemeä ympäröivältä merialueelta sekä (3) rengastamalla lintuja. Kerättyä aineistoa on hyödynnetty yli 150 julkaisussa, mm. osoittamaan ilmastonmuutoksen linnustovaikutuksia. Valtaosa julkaisuista on ladattavissa alla olevasta julkaisuluettelosta.

Ympäristön muutosten tutkiminen

Maailman muuttuessa on tärkeää seurata, kuinka lajit reagoivat elinympäristömuutoksiin. Tämä voi näkyä mm. lintujen muuton ajoittumisen tai populaatiokokojen muutoksina. Muutosten selvittämiseen tarvitaan pitkiä havaintosarjoja. Tämän takia on tärkeää, että lintuhavaintojen järjestelmällistä keräämistä jatketaan vastaisuudessakin lintuasemilla. Aseman aineiston on todettu soveltuvan mm. muutonajoittumisen ja muun vuodenaikaisesiintymisen määrittämiseen (ks. julkaisuluettelo). Muutonajoittumistietoja on hyödynnetty ilmastotutkimuksessa osoittamaan, että talviaikainen ilmaston ankaruus vaikuttaa seuraavan kevään muuton ajoittumiseen, ja kevätmuuton ajoittuminen on aikaistunut ilmaston lämpenemisen myötä. Lisäksi Haliaksen aineisto soveltuu asemalla esiintyvien lintupopulaatioiden kannankehityksien seurantaan tukemassa mm. valtakunnallista uhanalaisuusarviointia.

Hangon lintuasema on osa läntisen Suomenlahden ekologisen pitkäaikaisseurannan yksikköä (Long-Term Ecological Research (LTER), joka puolestaan on osa sekä Suomen ympäristökeskuksen loppuvuodesta 2006 perustamaa kansallista seurantaverkostoa että kansainvälistä ILTER-verkostoa. Toimiessasi miehittäjänä lintuasemalla voit nauttia hienoista lintuelämyksistä ja samalla edistät lintujen seurantaa ja tutkimusta.

Vaikka Haliaksen aineistosta on julkaistu viime aikoina useita artikkeleita, on aineiston kokonaispotentiaalista vasta raapaistu pintaa. Aseman periaate on, että aineisto on vapaasti tutkijoiden käytettävissä. Mikäli olet kiinnostunut tutkimusyhteystyöstä, ota yhteys aineistovastaava Aleksi Lehikoiseen (aleksi.lehikoinen (ät) helsinki.fi) Helsingin yliopistosta.

Muuttolintuselain Haahka

Muuttolintuselain “Haahka” kokoaa yhteen arvokkaan lintuhavaintoaineiston, joka on kerätty Hangon lintuasemalla 40 vuoden aikana. Helppokäyttöinen sovellus auttaa hahmottamaan yli 300 lintulajin yksilömäärissä ja muuttokäyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia ja esittelee lajit tekstein ja kuvin.

Avoin aineisto

Hangon lintuaseman havaintoaineisto on ladattavissa kokonaisuudessaan aseman verkkosivuilta. Aineisto sisältää havaintoja yli 300 lintulajista ja yli 40 miljoonasta linnusta. Laajan aineiston mukana on analysointia helpottava R-ohjelman koodi.

Lue täältä lisää avoimen aineiston käytöstä ja lataa aineisto

Julkaisuluettelo

2022

 • 164. Anon. 2022: Aarne ”Aatu” Vatulainen 20.8.1955-23.7.2022. — Tringa 49: 117. PDF
 • 163. Hanf, T. 2022: Kahden viikon TET-jakso Tringalla. — Tringa 49: 112. PDF
 • 162. Aintila, A. 2022: Juho Tirkkonen on vuoden 2022 nuori lintuharrastaja. — Tringa 49: 110. PDF
 • 161. Tirkkojen, J., Laurikka, P. 2022: Halias: Mahtava mahdollisuus oppia uutta ja nähdä paljon lintuja. — Tringa 49: 33. PDF
 • 160. Aintila, A. 2022: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2021. — Tringa 49: 24–33. PDF

2021

 • 159. Nevanlinna, R. 2021: Hangon Uddskatanin perinnebiotooppeja hoidettiin talkoovoimin. — Tringa 48: 73. PDF
 • 158. Silvonen, J. 2021: Lintumatkailua Hangon Tulliniemellä? Tringan Leader-hanke Haliaksella 2019–2020. —Tringa 48: 49–50. PDF
 • 157. Aintila, A. & Kivimäki, H. 2021: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2020. — Tringa 48: 16–25. PDF
 • 156. Weisshaupt, N., Lehikoinen, A., Mäkinen, T. & Koistinen, J. 2021: Challenges and benefits of using unstructured citizen science data to estimate seasonal timing of bird migration across large scales. — PLoS ONE 16(2): e0246572. PDF
 • 155. Haapalainen, S. 2021: Antavatko pesimä- ja muutonaikaiset linnustonseurannat samansuuntaisia tuloksia lajien kannankehityksistä? — Pro gradu -työ. Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunta. Helsingin yliopisto. PDF

2020

 • 154. Niemenmaa, N. 2020: Kevät sivarina Hangon lintuasemalla. — Tringa 47: 84–85. PDF
 • 153. Nevanlinna, R. 2020: Tutkimus: Hyvät siemenvuodet viivästyttävät lintujen syysmuuttoa ja aikaistavat kevätmuuttoa. — Tringa 47: 76. PDF
 • 152. Silvonen, J. 2020: Opastetut yleisökierrokset käynnistyivät Haliaksella. — Tringa 47: 74. PDF
 • 151. Lehikoinen, P. 2020: Avian conservation in a changing environment: species’ responses and the efficiency of conservation measures. — Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. PDF
 • 150. Kanerva, A.-M., Hokkanen, T., Lehikoinen, A., Norrdahl, K. & Suhonen, J. 2020: The impact of tree crops and temperature on the timing of frugivorous bird migration. — Oecologia 193: 1021–1026. PDF
 • 149. Halkka, A. 2020: Changing climate and the Baltic region biota. — Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. PDF
 • 148. Pihlajaniemi, M., Eriksson, H. & Lehikoinen, A. 2020: Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon. Docendo.
 • 147. Kivimäki, H., Aintila, A. & Lehikoinen, A. 2020: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2019. — Tringa 47:10–21. PDF

2019

 • 146. Lehikoinen, A. 2019: Long-term monitoring at the Hanko Bird Observatory. —  Bird Census News. 32/1–2: 38–44. PDF
 • 145. Karlemo, M. 2019: Påverkar vårens ankomsttid och vårflyttningens tidpunkt lövsångarens (Phylloscopus trochilus) populationsdynamik? — Pro gradu. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Miljö- och marinbiologi. Åbo Akademi. Lue lisää
 • 144. Laurikka, P. 2019: TET Hangon lintuasemalla. — Tringa 46: 109. PDF
 • 143. Nevanlinna, R. 2019: Lintumatkailuhanke käyntiin Hangon lintuasemalla. — Tringa 46: 71. PDF
 • 142. Kivimäki, H., Laitasalo, J. & Lehikoinen, A. 2019: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2018. — Tringa 46: 65–70. PDF
 • 141. Lehikoinen, A., Aintila, A., von Hertzen, J., Karimaa, H., Kivimäki, H., Laitasalo, J., Lampinen, M., Nevanlinna, R., Tirri, I., Soilevaara, K. & Välimäki, K. 2019: Hangon lintuaseman toimintasuunnitelma vuosille 2019–2028. — Tringa 46: 43–62. PDF
 • 140. Lehikoinen, A. 2019: Euroopan ja Pohjois-Amerikan lintuasemien yhteishanke selvitti, kuinka paljon ilmastonmuutos on aikaistanut lintujen kevätmuuttoa. — Tringa 46: 39–42. PDF
 • 139. Partanen, V. 2019: Rarifiiliksiä Haliaksen pinnarallissa. — Tringa 46: 37. PDF
 • 138. Kivimäki, H. 2019: Hangon lintuaseman juhlatunnelmia ja uusia ystäviä. — Tringa 46: 36. PDF
 • 137. Nevanlinna, R. 2019: Halias on hyvä koulu. — Tringa 46: 34. PDF
 • 136. Silvonen, J. 2019: Nuorisoretkiä Haliakselle huhtikuussa. — Tringa 46: 3. PDF
 • 135. Nevanlinna, R. 2019: Haliaksen uusi suunta. — Tringa 46: 1. PDF
 • 134. Aintila, A. & Lehikoinen, A. 2019: Hangon lintuasema täytti 40 vuotta. — Linnut 54(1): 24–31.
 • 133. Lehikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A. Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Røer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, Å., Stervander, M., Priestley, L. T., Tirri, I.-S., Tjørnløv, R. S. 2019: Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: asymmetric advancement in time and increase in duration. — Ecological Indicators 101: 985–991. Lue lisää

2018

 • 132. Keskikallio, O. 2018: Työelämään tutustumassa Tringan toimistolla ja Haliaksella. — Tringa 45: 111. PDF
 • 131. Pihlajaniemi, M. 2018: Syksyn vaeltajat. — Suomen Luonto 2018(9): 54–59.

2017

 • 130. Lehikoinen, A. 2017: Hanko. — Julkaisussa: Kuntze, K. (toim.): Suomen lintuasemat vuosina 2010–2016. Linnut-vuosikirja 2016: 125. PDF
 • 129. Pietiläinen, M. 2017: Pikkunisäkässyklien vaikutus pöllöjen syysmuuttoon Suomessa. Pro gradu. Biotieteiden laitos. Helsingin yliopisto. PDF
 • 128. Lehikoinen, A., Santaharju, J., & Møller, A. P. 2017: Sex-specific timing of autumn migration in birds: Impact of sexual size dimorphism and differences in breeding investment. — Ornis Fennica 94: 53–65. PDF
 • 127. Lindén, A., Meller, K., Knape, J. 2017: An empirical comparison of models for the phenology of bird migration. — Journal of Avian Biology 48: 255–265. Lue lisää (abstract).

2016

 • 126. Lehikoinen, A., Aintila, A., Andrejeff, S., Lehikoinen, S., Seimola, T., Tirri, I.-S., Vattulainen, M., Vähätalo, A. & Välimäki, K. 2016: Muuton ajoittuminen eri ikäluokilla ja sukupuolilla Hangon lintuaseman rengastusten perusteella. Osa 5: Kevät kultarinnasta sirkkuihin. — Tringa 43: 121–138. PDF
 • 125. Lehikoinen, A., Aintila, A., Andrejeff, S., Lehikoinen, S., Seimola, T., Tirri, I.-S., Vattulainen, M., Vähätalo, A. & Välimäki, K. 2016: Muuton ajoittuminen eri ikäluokilla ja sukupuolilla Hangon lintuaseman rengastusten perusteella. Osa 4: Kevät vesilinnuista kerttusiin. — Tringa 43: 84–97. PDF
 • 124. Meller, K. 2016: The impacts of temperature on the long-term variation in migration and breeding performance of birds. Väitöskirja. Biotieteiden laitos. Helsingin yliopisto. PDF
 • 123. Santaharju, J. 2016: Protogynia varpuslintujen syysmuuttostrategiana – muuttavatko varpuslintunaaraat syksyllä aikaisemmin kuin koiraat? Pro gradu. Biotieteiden laitos. Helsingin yliopisto. PDF

2015

 • 122. Lehikoinen, A., Laitasalo, J., Lehikoinen, P., Lindholm, A., Piha, M., Santaharju, J., Seimola, T., Tirri, I.-S., Vattulainen, M. & Välimäki, K. 2015: Muuton ajoittuminen eri ikäluokilla ja sukupuolilla Hangon lintuaseman rengastusten perusteella. Osa 3: Syksyiset varpuslinnut hippiäisestä sirkkuihin. — Tringa 42: 119–140. PDF
 • 121. Lehikoinen, A., Laitasalo, J., Lehikoinen, P., Lindholm, A., Piha, M., Santaharju, J., Seimola, T., Tirri, I.-S., Vattulainen, M. & Välimäki, K. 2015: Muuton ajoittuminen eri ikäluokilla ja sukupuolilla Hangon lintuaseman rengastusten perusteella. Osa 2: Syksyiset varpuslinnut pääskyistä uunilintuihin. — Tringa 42: 80–98. PDF
 • 120. Lehikoinen, A. 2015: Pyrstötiaishavaintoja perattiin. — Linnut 50(2): 37–41. PDF
 • 119. Pynnönen, P. 2015: 20 vuotta ihmetyksestä määritykseen. — Linnut 50(1): 23. PDF
 • 118. Lehikoinen, A. 2015: Maalle uusi hernekertun alalaji löytyi museo kokoelmasta. — Linnut 50(1): 22–23. PDF
 • 117. Valkama, J., Saurola, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Piha, M., Sola, P. & Velmala, W. 2014: Suomen rengastusatlas. Osa II. — Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö, Helsinki. Lue lisää.

2014

 • 116. Lehikoinen, A. 2014: Hangon lintuasema 2013. — Tringa 41: 151–158. PDF
 • 115. Hintikka, J., Lehikoinen, A., Piha, M. & Välimäki, K. 2014: Rönnskär ja Halias osana ensimmäistä kansainvälistä lintuasemakokousta Falsterbossa. — Tringa 41: 147–150. PDF
 • 114. Björklund, H. 2014: Orni kiikarissa. Aatu asuu lintuasemalla. — Linnut 49(3): 14–17. PDF
 • 113. Koho, M., Lehikoinen, A. & Hyvönen, E. 2014: Ornithology based on linking bird observations with weather data. — SePublica 1155. PDF
 • 112. Lehikoinen, A., Ekroos, J., Piha, M., Seimola, T., Tirri, I. S., Velmala, W. & Vähätalo, A. 2014: Muuton ajoittuminen eri ikäluokilla ja sukupuolilla Hangon lintuasemalla rengastusten perusteella. Osa 1: syksyiset ei-varpuslinnut. — Tringa 41: 30–53. PDF

2013

 • 111. Nevanlinna, R. 2013: Tulliniemi aukeaa kaikelle kansalle. — Tringa 40: 80–81. PDF
 • 110. Meller, K., Lehikoinen, A. & Vähätalo, A. 2013: The effect of hatching date on timing of autumn migration in partial migrants – an individual approach. — Journal of Avian Biology 44: 272–280. Lue lisää: Abstract
 • 109. Lehikoinen, A. 2013: Hangon lintuasema 2012. — Tringa 40: 32–37. PDF

2012

 • 108. Lehikoinen, A. 2012: Helmipöllöt olivat syksyllä liikekannalla. — Tringa 39: 117. PDF
 • 107. Lehikoinen, A. 2012: Kyhmypilkkasiipi – kyhmypilkkasiipi! — Linnut 47(3): 38–39. PDF
 • 106. Lehikoinen, A. 2012: Hangon lintuaseman vuosikertomus. — Tringa 39: 56–63. PDF
 • 105. Lehikoinen, A. 2012: Halias iski kahdesti – vesilintuharvinaisuuksia kaukaa idästä ja lännestä. — Tringa 39: 40–41. PDF
 • 104. Lehikoinen, A. & Jaatinen, K. 2012: Delayed autumn migration in Northern European waterfowl. — Journal of Ornithology 153: 563–570. Lue lisää Abstract

2011

 • 103. Lehikoinen, A. Hokkanen, T. & Lokki, H. 2011:Young and female-biased irruptions in pygmy owls Glaucidium passerinumin southern Finland.  — Journal of Avian Biology 42: 564–569. Lue lisää: Abstract.
 • 102. Lehikoinen, A. 2011: Kaikkien aikojen kurkisyksy. — Linnut 46(4): 30–31. PDF
 • 101. Lehikoinen, A. 2011: Hangon lintuaseman vuosi 2010. — Tringa 38: 279–284. PDF
 • 100. Lindén, A. 2011: Using first arrival dates to infer bird migration phenology.  — Boreal Environment Research 16 (Suppl. B): 49–60. PDF
 • 99. Halkka, A., Lehikoinen, A. & Velmala, W. 2011: Do long-distance migrants use temperature variation along the migration route in Europe to adjust the timing of their spring arrival. — Boreal Environment Research 16 (Suppl. B): 35–48. PDF
 • 98. Knudsen, E. 2011: Assessing changes in the phenology of bird migration. Ph. D. Thesis. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Univesity of Oslo. PDF
 • 97. Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Valkama, J. & Väisänen, R. A. 2011: Trikomonoosiepidemian vaikutus Suomen viherpeippokantaan. — Linnut-vuosikirja 2011: 110–116. PDF
 • 96. Lehikoinen, A., Lehikoinen, P., Lindén, A. & Laine, T. 2011: Population trend and status of the endangered White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in Finland. — Ornis Fennica 88: 195–207. PDF
 • 95. Lehikoinen, A. 2011: Advanced autumn migration of sparrowhawk has increased the predation risk of long-distance migrants in Finland. — PLoS ONE 6(5): e20001. Lue lisää. PDF
 • 94. Lindén, A. & Mäntyniemi, S. 2011: Using negative binomial distribution to model overdispersion in ecological count data. — Ecology 92: 1414–1421. Lue lisää: Abstract
 • 93. Lindén, A., Lehikoinen, A., Hokkanen, T., Väisänen, R. A. 2011: Modelling irruptions and population dynamics of the great spotted woodpecker – joint effects of density and cone crops. — Oikos 120: 1065–1075. Lue lisää: Abstact
 • 92. Jaatinen, K., Öst, M. & Lehikoinen, A. 2011: Adult predation risk drives shifts in parental care strategies: a long-term study. — Journal of Animal Ecology 80: 49–56. Lue lisää: Abstract
 • 91. Saino, N., Ambrosini, R., Hüppop, K., Hüppop, O., Lehikoinen, E., Lehikoinen, A., Provenzale, A., Rainio, K., Romano, M., Rubolini, D., von Hardenberg, J. & Sokolov, L. 2011: Climate warming, ecological mismatch at arrival and population decline in migratory birds. — Proceedings of the Royal Society London B-Biological Sciences 278: 835–842. Lue lisää: Abstract
 • 90. Lehikoinen, P., Vähätalo, A., Lehikoinen, A., Ekroos, J., Jaatinen, K., Velmala, W. & Välimäki, K. 2011: Lintujen vuorokausiaktiivisuus rengastusten perusteella Hangon lintuasemalla. — Tringa 38: 202–244. PDF

2010

 • 89. Solonen, T., Lehikoinen, A. & Lammi, E. (toim.) 2010: Uudenmaan linnusto – Lajisto, levinneisyys ja runsaus. — Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys. 511 s. Lue lisää.
 • 88. Lehikoinen, A., Saurola, P., Valkama, J., Lindén, A. & Byholm, P. 2010: Life history events of the Eurasian sparrowhawk in changing climate. — Journal of Avian Biology 41: 627–636. PDF
 • 87. Lehikoinen, A. 2010: Haliaksen vuosikertomus 2009. — Tringa 37: 44–49. PDF
 • 86. Lehikoinen, A. 2010: Halias. — Julkaisussa Lampinen, M. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2009. Linnut-vuosikirja 2009: 120–121. PDF
 • 85. Lindén, A. 2010: Conceptual and statistical modelling of environmental effects in population dynamics. Ph. D. Thesis. Helsingin yliopisto. PDF

2009

 • 84. Pirinen, P. 2009: Vihdoin klassinen pöllöyö! — Tringa 36: 178. PDF
 • 83. Lehikoinen, A. 2009: Pöllöt vaelsivat Haliakselle. — Tringa 36: 174–177. PDF
 • 82. Lehikoinen, A. 2009: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2008. — Haliaksen internet-sivut. PDF
 • 81. Lehikoinen, A. & Lindholm, A. 2009: Ruskourpiainen rantautui Suomeen. — Linnut 44(4): 32–36. PDF
 • 80. Lehikoinen, A. 2009: Hangon lintuasemalla hyvä pöllösyksy. — Linnut 44(4): 7. PDF
 • 79. Kilpi, M., Lehikoinen, A., Asanti, T. & Rusanen, P. 2009: Skarven i Finland – hur det blev som det blev. — Skärgården 32(4): 6–11.
 • 78. Lehikoinen, A. 2009: Halias. — Julkaisussa Nikkinen, L. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2008. Linnut-vuosikirja 2008: 105–107. PDF
 • 77. Fox, A.D., Kobro, S., Lehikoinen, A., Lyngs, P. & Väisänen, R.A. 2009: Northern Bullfinch Pyrrhula p. pyrrhula irruptive behaviour linked to rowanberry Sorbus aucuparia abundance. — Ornis Fennica 86: 51–60. PDF
 • 76. Lehikoinen, A. 2009: Climate forcing on avian life history. — Ph. D. Thesis. Helsingin yliopisto. PDF. Lue suomenkielinen tiivistelmä.
 • 75. Yohannes, E., Biebach, H., Nikolaus, G. & Pearson, D.J. 2009: Migration speeds among eleven species of long-distance migrating passerines across Europe, the desert and eastern Africa. — Journal of Avian Biology 40: 126–134. Lue lisää: Abstract
 • 74. Yohannes, E., Biebach, H., Nikolaus, G. & Pearson, D.J. 2009: ­­­­Passerine migration strategies and body mass variation along geographic sectors across East Africa, the Middle East and the Arabian Peninsula. — Journal of Ornithology 150: 369–381. PDF

2008

 • 73. Lintuasematoimikunta (toim. Lehikoinen, A.) 2008: Hangon lintuaseman kehittämissuunnitelma. — Tringa 35: 220–239. PDF
 • 72. Useita kirjoittajia 2008: Asemalla sattuu ja tapahtuu – otteita päiväkirjoista. — Tringa 35: 210–219. PDF
 • 71. Lehikoinen, A. (toim.), Ekroos, J., Jaatinen, K., Lehikoinen, P., Lindén, A., Piha, M., Vattulainen, A. & Vähätalo, A. 2008: Lintukantojen kehitys Hangon lintuasemalla 1979–2007. Bird population trends based on the data of Hanko Bird Observatory (Finland) during 1979–2007. — Tringa 35: 146–209. PDF (katso kuvaajat myös LTER-portaalista)
 • 70. Rainio, K. 2008: Climate change effects on avian migration. — Ph.D.Thesis. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja 230. PDF
 • 69. Lehikoinen, A. 2008: Hangon lintuaseman toimintakertomus 2007. — Haliaksen internet-sivut. PDF
 • 68. Lehikoinen, A. 2008: Halias. — Julkaisussa Nikkinen, L. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2007. Linnut-vuosikirja 2007: 87–89. PDF
 • 67. Lehikoinen, A., Christersen, T. K., Öst, M., Kilpi, M., Saurola, P. & Vattulainen, A. 2008: Large-scale change in the sex ratio of a declining eider population. — Wildlife Biology 14: 288–301. PDF

2007

 • 66. Lehikoinen, P. 2007: Ennätyksellinen räkättirastasmuutto Hangon lintuasemalla 4.11.2006. — Tringa 34: 188–189. PDF
 • 65. Lehikoinen, A. 2007: Hangon lintuaseman toimintakertomus 2006. — Tringa 34: 112–117. PDF
 • 64. Lehikoinen, A. 2007: Halias. — Julkaisussa Nikkinen, L. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2006. Linnut-vuosikirja 2006: 112–113. PDF

2006

 • 63. Rainio, K., Laaksonen, T., Ahola, M., Vähätalo, A.V. & Lehikoinen, E. 2006: Climatic responses in spring migration of boreal and arctic birds in relation to wintering area and taxonomy. — Journal of Avian Biology 27: 507–515. PDF
 • 62. Lehikoinen, A., Below, A. & Wickman, M. 2006: Tulliniemen luonnonsuojelualueen ja Russarön saaristolinnusto vuonna 2005. —Tringa 33: 152–169. PDF
 • 61. Lehikoinen, A. 2006: Kotimaan kohde: Syksyinen Halias – keskellä lintujen muuttovirtaa! — Linnut 41(3): 24–27. PDF
 • 60. Jonzén, N., Lindén, A., Ergon, T., Knudsen, E., Vik, J. O., Rubolini, D., Piacentini, D., Brinch, C., Spina, F., Karlsson, L., Stervander, M., Andersson, A., Waldenström, J., Lehikoinen, A., Edvardsen, E., Solvang, R. & Stenseth, N. C. 2006: Rapid advance of spring arrival dates in long-distance migratory birds. — Science 312: 1959–1961. Lue lisää: Abstract
 • 59. Lehikoinen, A. 2006: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2005. — Tringa 33: 106–109. PDF
 • 58. Lehikoinen, A. 2006: Hanko. — Julkaisussa: Nikkinen, L. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2005. Linnut-vuosikirja 2005: 73–75. PDF
 • 57. Lehikoinen, A., Lindén, A., Ekroos, J., Vähätalo, A. & Välimäki, K. 2006: Lintuasemat – uusi lintukantojen seurantamenetelmä Suomessa. — Linnut-vuosikirja 2005: 137–144. PDF
 • 56. Lehikoinen, A., Kilpi, M. & Öst, M. 2006: Winter climate affects subsequent breeding success of common eiders. — Global Change Biology 12: 1355–1365. PDF

2005

 • 55. Lehikoinen, A. 2005: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2004. — Tringa 32: 192–196. PDF
 • 54. Lehikoinen, A. 2005: Hanko. — Julkaisussa: Nikkinen, L. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2004. Linnut-vuosikirja 2004: 94–96. PDF
 • 53. Lehikoinen, P. 2005: Vaaleakiitäjä (Apus pallidus) Hangon lintuasemalla – paistaa se aurinko risukasaankin. — Bongari –vuosikirja 2004: 32–34. PDF

2004

 • 52. Mikkola, K. 2004: Havainnot Tulliniemestä ennen Hangon lintuaseman perustamista. — Tringa 31: 68–74. PDF
 • 51. Lehikoinen, A. 2004: Hanko. — Julkaisussa: Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemat 2003 — katsaus 12 aseman toimintaan. Linnut-vuosikirja 2003: 124–126. PDF
 • 50. Ekroos, J., Lehikoinen A., Lehikoinen, P. & Pynnönen, P. 2004: Harvalukuisten lintujen esiintyminen Hangon lintuasemalla 1979-2002. — Tringa 31: 74–93. PDF
 • 49. Vähätalo, A. V., Rainio, K., Lehikoinen A. & Lehikoinen E. 2004: Spring arrival of birds depends on the North Atlantic Oscillation. — Journal of Avian Biology 35: 210–216. PDF

2003

 • 48. Nowakowski, J. K. & Vähätalo, A. 2003: Is the Great Tit Parus major an irruptive migrant in North-East Europe? — Ardea 91: 231–244. PDF
 • 47. Vähätalo, A. 2003: Lintuasema -aineistot paljastavat: Ilmasto vaikuttaa kevätmuuttoon. — Tringa 30: 108–110. PDF
 • 46. Lehikoinen, A. 2003: Merimetson kannankehitys Suomessa – pesintämenestys, ravinto ja vaikutus muihin pesimälintuihin. Pro gradu, Ekologian ja systematiikan laitos, Helsingin yliopisto. PDF
 • 45. Kilpi, M., Öst, M. Lehikoinen, A. & Vattulainen, A. 2003 : Male sex bias in Eiders Somateria mollissima during spring migration into the Gulf of Finland. — Ornis Fennica 80: 137–142. PDF
 • 44. Lehikoinen, A. 2003: Hanko. — Julkaisussa: Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemat 2002 — katsaus 12 aseman toimintaan. Linnut-vuosikirja 2002: 126–128. PDF
 • 43. Lehikoinen, A. 2003: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2002. —Tringa 30: 104–107. PDF
 • 42. Lehikoinen, A. 2003: Hangon lintuaseman vuosikertomus 2001. —Tringa 30: 100–103. PDF

2002

 • 41. Lehikoinen, A. 2002: Hanko. — Julkaisussa: Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2001. Linnut-vuosikirja 2001: 70–71. PDF
 • 40. Lehikoinen, A. 2002: Töyhtö- ja hömötiaisen risteymä Parus cristatus X montanus Hangon lintuasemalla lokakuussa 2002. —Tringa 29: 174–175. PDF
 • 39. Lehikoinen, A. 2002: Hangon lintuaseman muuttoennätykset 1979–2001. —Tringa 29: 2–8. PDF

2001

 • 38. Lehikoinen, A. 2001: Hangon lintuaseman toimintakertomus 2000. — Tringa 28(2): 94–98. PDF
 • 37. Lehikoinen, A. 2001: Hanko. — Julkaisussa: Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2000 . Linnut-vuosikirja 2000: 70–73. PDF

2000

 • 36. Soilevaara, K. 2000: Bonelli Hangon Tulliniemellä. — Bongari-vuosikirja 2000(2): 80–81.
 • 35. Schaub, M., Jenni, L. 2000: Body mass of six long-distance migrant passerine species along the autumn migration route. — Journal fur Ornithologie 141: 441–460.
 • 34. Lehikoinen, A. & Vähätalo, A. 2000: Lintujen muuton ajoittuminen Hangon lintuasemalla vuosina 1979–1999. Phenology of bird migration at the Hanko Bird Observatory, Finland, in 1979-1999. — Tringa 27: 150–226. PDF Muutama korjaus taulukkoihin
 • 33. Pynnönen, P. 2000 : Hangon lintuaseman toimintakertomus 1999. —Tringa 27: 146–149. PDF
 • 32. Laaksonen, J. 2000: Haliaksella tehdäänkin tiedettä. —Tringa 27: 145. PDF

1999

 • 31. Lehti, M. & Pynnönen, P. 1999: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1998. —Tringa 26: 90–93. PDF

1998

 • 30. Pynnönen, P. 1998: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1997. — Tringa 25: 119–122.  PDF

1997

 • 29. Lehti, M. 1997: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1996. — Tringa 24: 167–170. PDF
 • 28. Mikkola, K. 1997: Kaksikymmentäkaksi vuotta Tvärminnestä Haliakselle. —Tringa 24: 14–19. PDF
 • 27. Kokkonen, S. 1997: Habitat selection of Sylvia -warblers during migration in Southern-Finland. Master Thesis, University of Helsinki, Department of Ecology and Systematics. PDF

1996

 • 26. Vähätalo, A. 1996: Hangon lintuaseman vakioverkkorengastukset paljastavat: talitiainen ei vaella vaan käyttäytyy kuin tyypillinen muuttolintu. — Tringa 23: 160–163. PDF
 • 25. Pynnönen, P. 1996: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1995. —Tringa 23: 111–115. PDF
 • 24. Roos, S. 1996: Orientation of Willow Warblers in Hanko Bird Observatory. Master Thesis, University of Helsinki, Department of Ecology and Systematics. PDF

1995

 • 23. Vähätalo, A. 1995: Pajulintujen muutto Hangossa syksyllä 1994. Linnut 96 –kongressi, Oulu, 10.–12. elokuuta 1995.
 • 22. Pynnönen, P. 1995: Haliaksen toimintakertomus 1994. — Tringa 22: 123–125. PDF

1994

 • 21. Lehti, M. 1994: Haliaksen toimintakertomus 1993. — Tringa 21: 130–133. PDF
 • 20. Pynnönen, P. 1994: Hömö– ja lapintiaisen risteymä Haliaksella. — Tringa 21: 37. PDF

1993

 • 19. Nikander, P. J. 1993: Haliaksen toimintakertomus 1992. — Tringa 20: 122–126. PDF

1992

 • 18. Lehti, M. 1992: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1991. — Tringa 19: 32–35. PDF

1991

 • 17. Hänninen, P. 1991: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1990. — Tringa 18: 46–52. PDF

1990

 • 16. Nikander, P. J. 1990: Uddskatanin linnustoselvitys.
 • 15. Lehti, M. 1990: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1989. — Tringa 17: 60–64. PDF

1989

 • 14. Nikander, P. J. 1989: Haliaksen toimintakertomus 1988. — Tringa 16: 57–62. PDF

1988

 • 13. Nikander, P. J. 1988: Haliaksen toimintakertomus 1987. — Tringa 15: 70–74. PDF
 • 12. Topp, A. 1988: Kangaskiurusta Haliaksen aineiston pohjalta. — Tringa 15: 38–39. PDF

1987

 • 11. Nikander, P. J. 1987: Haliaksen toimintakertomus 1986. — Tringa 14: 62–66. PDF

1986

 • 10. Nikander, P. J. 1986: Hangon lintuasema 1985. — Tringa 13: 57–59. PDF

1985

 • 9. Nikander, P. J. 1985: Staijauskoe Hangon lintuasemalla. — Tringa 12: 145–147. PDF
 • 8. Lehtinen, I. 1985: Hangon lintuaseman toimintakertomus 1984. — Tringa 12: 72–76. PDF

1984

 • 7. Nikander, P. J. 1984: Tiaisten vaelluksista Hangon lintuasemalla syksyinä 1979–1983. — Tringa juhlajulkaisu 11(5): 36–47. PDF
 • 6. Lehtinen, I. 1984: Hangon lintuasema Toiminta 1983. — Tringa 11: 70–74. PDF

1983

 • 5. Anon. 1983: Lintuasemien toiminta 1982. — Lintumies 18: 124–125. PDF
 • 4. Haapala, J. 1983: Hangon lintuasema Toimintakertomus 1982. — Tringa 10: 22–25. PDF

1982

 • 3. Lehtinen, I. & Saari, J. 1982: Hangon lintuasema 1981. — Tringa 9: 68–71. PDF

1981

 • 2. Haapala, J. 1981: Hangon lintuasema Toimintakertomus 1980. — Tringa 8: 61–63. PDF

1980

 • 1. Kauppinen, S., Mikkola, K. & Haapala, J. 1980: Tringan lintuasemat 1979, Porkkala ja Hanko. — Tringa 7: 15–20. PDF