HANGON LINTUASEMA

Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen, Tringa ry:n ylläpitämä Hangon lintuasema eli Halias sijaitsee Suomen mantereen eteläisimmässä pisteessä Hankoniemen kärjessä. Vuonna 1979 perustetulla asemalla tutkitaan ja seurataan lintuja, sekä perehdytetään kaikenikäisiä luonnonystäviä lintuharrastukseen ja suojelutyöhön.

Lue lisää
RETKEILY ALUEELLA

RETKEILY ALUEELLA

Lintuasema sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimalla kauniilla Uddskatanin luonnonsuojelualueella, jonka halki kulkee yleisölle avoin luontopolku ( 3,9 kilometriä yhteen suuntaan). Luonnonsuojelualueella on voimassa maihinnousukielto ympäri vuoden ja siksi Uddskatanilla saa liikkua vain merkittyjä polkuja pitkin.

Luontopolkua pitkin kuka tahansa pääsee tutustumaan Uddskatanin linnustoon ja luontoon. Jos haluat asemalle havainnoijaksi, tarvitset luvan lintuasemalta. Lintuaseman havainnoijilla on laajempi liikkumisoikeus alueella ja heidät tunnistaa aseman huomioliiveistä.

HavainnoijaksiLinturetkelle

ASEMAN TOIMINTA

LUE LISÄÄ

TUTKIMUS JA AINEISTO


Lintuasemalla kerätään aineistoa vakioiduin menetelmin havainnoimalla näkyvää muuttoa sekä rengastamalla lintuja. Lintuaseman aineisto on kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja ja se on vapaasti ladattavissa Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämästä laji.fi-järjestelmästä. Helpoimmin aineistoon pääsee tutustumaan muuttolintuselain Haahkassa, joka esittelee monipuolisesti yli 300 lintulajin esiintymistä Hankoniemen kärjessä.

Lue lisää

TUE TOIMINTAA

Hangon lintuaseman tavoitteena on olla maailman paras lintuasema. Keräämme korkealaatuista havaintoaineistoa ja koulutamme tulevaisuuden lintuharrastajia. Kattoyhdistyksemme Tringa ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys ja toimintamme mahdollistaa mittava vapaaehtoistyö sekä eri tahojen myöntämät tuet ja avustukset. Voit tukea toimintaamme monella tavalla!

LUE LISÄÄ
TUE TOIMINTAA