HANGÖ FÅGELSTATION

Hangö Fågelstation

Hangö Fågelstation

Hangö fågelstation, även känd som Halias, ligger på Hangö udds yttersta spets och är med samma den sydligaste punkten på Finlands fastland. Stationen grundades och upprätthålls av Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa r.f. sedan år 1979. På stationen idkas forskning och uppföljning av fåglar och naturvänner av alla åldrar introduceras till fågelskådning och naturskyddsarbete.

Halias är känd framför allt för vårens ejder- och transträck, samt som en uppföljningsplats av höstens strövande fåglar och andra sträckfåglar. Under hösten stryker massiva flockar av mesar och finkfåglar över udden, med en styrka på många tusen individer. Strövande hackspettar, nötskrikor och nötkråkor ackumuleras också i exceptionellt stora mängder just på Halias. Det observeras även stora antal sträckande sjöfåglar, tranor, vadare och rovfåglar. På Hangö fågelstation ser man fåglar alltid då havet är isfritt!

Läs mera

ATT RÖRA SIG PÅ OMRÅDET

Fågelstationen är belägen på Uddskatans naturskyddsområde som administreras av Forststyrelsen. Genom naturskyddsområdet går en 3,9 kilometer lång naturstig som är öppen för allmänheten. Allmänheten får ändå röra sig endast längs för ändamålet utmärkta stigar och det råder landstigningsförbud på naturskyddsområdet. Fågelstationens personal, som man känner igen på reflexvästarna, har större rättigheter att röra sig på området.

Läs mera

INSTRUKTIONER TILL OBSERVATÖRER

LÄS MERA

FORSKNING OCH DATA

LÄS MERA

STÖD OSS

LÄS MERA