Att röra sig på området

Fågelstationen är belägen på Uddskatans naturskyddsområde som administreras av Forststyrelsen. Genom naturskyddsområdet går en 3,9 kilometer lång naturstig som är öppen för allmänheten. Allmänheten får ändå röra sig endast längs för ändamålet utmärkta stigar och det råder landstigningsförbud på naturskyddsområdet. Fågelstationens personal, som man känner igen på reflexvästarna, har större rättigheter att röra sig på området.

Som observatör till fågelstationen

Alla som kan fågelskådningens grunder är välkomna till stationen. För att du skall komma in till stationen krävs ett tillstånd för att passera, som du får genom att kontakta stationsansvariga (e-postadress: halias(at)halias.fi minst två vardagar före ditt planerade besök.

Berätta alla personers namn som skall delta i utflykten, utflyktens datum, uppskattad ankomst- och avgångstid, vilket fordon du använder för att komma till stationen (t.ex. bilars registernummer, färg, modell), samt ditt telefonnummer. Om du inte har möjlighet att skriva ut ditt passertillstånd, kan vi skicka det via posten.

Tillstånd

Man anländer till stationen med bil genom det bevakade området i Frihamnen. Passertillståndet, som du får av en stationsansvarig, ger dig rätten att vara på området. Tillståndet är personligt och datumbundet. Den som skriver under tillståndet förbinder sig till att följa de angivna reglerna. Passertillståndet får du som en pdf-fil som skrivs ut på papper och lämnas underskrivet till Tulluddsporten.

Man kommer också lätt till Hangö med tåg och buss. Från tåg-/busstationen är det några kilometers resa till fots eller med taxi till fågelstationen. De som anländer till stationen till fots måste gå längs naturstigen, eftersom man inte får röra sig gående på Frihamnens område. Även de som går måste lämna sin passersedel till Tulluddsporten, före de börjar gå mot naturstigen.

Vägbeskrivning

Kör genom Hangö centrum längs Esplanaden tills du kommer till Frihamnens port. En portvakt finns alltid på plats, och man måste alltid stanna då man passerar porten. Kontraktet, som ger rättighet att röra sig inom Frihamnens område, lämnas till vakten. Efter att ha kört 1,5 km från porten syns en tallskog på bilfältets högra sida som är omringat med stängsel. På den vänstra sidan syns havet och bryggområdet. Sväng mot höger och följ stängslet ca 100 meter, tills du ser en port. Via den kommer man in i skogen (skylt ”palotie”). Du får sifferkoden till portlåset då du anmäler dig till stationen. Portkoden är hemlig och får inte ges till en tredje part. Då du har passerat porten måse den stängas ordentligt. Lämna bilen i närheten av porten där skylten ”palotie” börjar. Vägen som går mot höger leder till stranden. När du följer den söderut, kommer du slutligen till fågelstationen. Stigen löper en bit från stranden och den är markerad med vita stolpar. Vid oklara fall skall man kontakta en stationsansvarig.

Fågelskådning i Uddskatans område

Passage till Uddskatans naturskyddsområde utan tillstånd öppnades i maj 2014, vilket medförde att man kan gå till Hangö udds sydspets via en naturstig som löper längs med Tulluddens norra strand. Stigen är märkt med vita stolpar och informationsskyltar. Eftersom områdets natur är sårbar får man endast röra sig längs den märkta naturstigen. Endast fågelstationens personal har rätt att röra sig t.ex. vid fågelnäten avsedda för ringmärkning och på strandängarna. Det är ca åtta kilometer fram och tillbaka från Tulludden till Uddskatans spets. Man bör komma överens med stationsansvariga om vistelse på stationens område.

Guidning av grupper

Gruppguidningar kan beställas av fågelstationen genom att kontakta en stationsansvarig halias(at)halias.fi.