Instruktioner till observatörer

Observering

Data samlas in vid stationen genom tre olika uppföljningsmetoder: genom att räkna sträckande fåglar, räkna rastande fåglar och ringmärka fåglar.

 • Uppföljning av sträck: En daglig rutin för alla observatörer på Hangö fågelstation är morgonuppföljningen som innebär, att man räknar flyttande fåglar i fyra timmar fr.o.m. soluppgången. Efter morgonuppföljningen blir det normal sträckskådning, som under bra flyttdagar kan innebära över tio timmars episoder. Fågelsträcket följs från en bunker nära uddens spets.
 • Uppföljning av rastande fåglar: Man betraktar fåglar som är stationära. Våtmarksfåglar som rastar på Gåus område räknas separat.
 • Ringmärkning med nät: Ringmärkningen sker på 12 platser avsedda för småfågelnät, och dessutom via åtta tilläggsnät och åtta rovfågelnät på hösten. Stationens standardiserade ringmärkning varar i fem timmar och börjar en halv timme före soluppgången. Vadare fångas och ringmärks genom att använda vadarburar främst på Gåsörsudden (Gåu).

Dagens alla observationer sammanställs och bokförs varje kväll av stationens personal. En rapport om Hangö fågelstationens verksamhet publiceras årligen i föreningens medlemstidning Tringa.

Standardiserad uppföljning av fåglar

Den som blivit inskriven till fågelstationen som observatör, bör utföra en fyra timmar lång standardiserad sträckskådning, vilket sker från en bunker i mitten av Uddskatan. Skådningen börjar vid soluppgången. Den exakta klocktiden är insatt på en lista som finns på stationens innerdörr.

Alla sträckande fåglar noteras och skrivs ner med en halv timmes noggrannhet (t.ex. 8.00, 8.30…). En del av fågelsträcket är tydligt, men största delen av tättingarna anländer till udden endast för att svänga tillbaka till fastlandet. En bra tumregel är, att fåglar som flyger förbi bunkern antecknas som flyttande. Förnuft får användas d.v.s. fåglar som tydligt är samma individer behöver man inte anteckna flera gånger. Det finns färdiga formulär i en mapp på stationen för ändamålet och den tas med till bunkern.

Förutom sträcket antecknas alla observerade stationära fåglar och deras antal. De fågelarterna som är efter tobisgrissla i den systematiska artföljden (duvor, hackspettar, nattkärror, ugglor, tornseglare, och tättingar) beräknas endast från området där standardiserad uppföljning av fåglar sker, d.v.s. från Uddskatans udds område. Fågelstationens gräns når från uddens bas till staketet i början av naturstigen. Områdets begränsning och mera information hittas från observationsinstruktionerna. Det är bra att dagligen räkna fåglarna längs stranden till Gåsörsudden, som är belägen 1,5 km från stationen mot nordost. Då man rör sig i terrängen utanför de markerade stigarna, bör man använda varselväst som hittas i stationens tambur. Att röra sig på bilfälten och annanstans på Frihamnens område är strängt förbjudet.

Dagens observationer av sträckande- och stationära fåglar samlas in på kvällen både elektronisk och i pappersform på stationens formulär, som hittas i bokhyllan.

Sträckformuleren läggs in i stationsmappen. De bästa observationerna läggs dessutom in i fågelobservationstjänsten Tiira.

Ringmärkning

Ringmärkarna ansvarar för stationens standardiserade ringmärkning varje dag under tiden 15.3-30.11, då vädret är bra. Noggrannare instruktioner hittar man i mappen med observationsinstruktioner. Ifall du är intresserad att bli en stationsringmärkare läs mera här.

På våren är skådningen viktigare än ringmärkningen, men på hösten är sträckskådning och ringmärkning lika viktiga, då de stöder varandra när man samlar in observationsmaterial. Årligen ringmärks ca 10000 fåglar på stationen, varav majoriteten är mesar. Huvudsäsongen är från mitten av juli till mitten av november.

Stationens policy

Här följer några praktiska råd om hur stationens rutiner fungerar. Du kommer långt med att läsa igenom dem. Tveka dock inte att fråga om det är något som är oklart, antingen av de andra observatörerna på stationen eller den stationsansvariga.

 • Nyckeln till stationen får du från portvakten då det inte finns bemanning på stationen. Då du avlägsnar dig från stationen skall du returnera nyckeln till portvakten. Strömbrytaren hittar du på högra sidan av fönstret ovanför ljusbrytaren då du kommer in i stationen. Elektriciteten bör släckas före man lämnar stationen. Även gasspisens ventil bör sättas ”off” -läget.
 • Då man tänder eld i gasspisen bör man hålla knappen kvar en stund i botten efter att gaslågan har tänts, annars släcks lågan. Eget vatten bör hämtas med till stationen, eftersom vattnet i brunnen på bakgården inte är drickbart om man inte kokar det. Vattnet i kökets diskho rinner ner i en stor hink som måste tömmas tillräckligt ofta. Hinken måste bäras ut och tömmas till avskrädeshögen. Du bör även tömma överloppsvattnet från hinken avsett för hushållsvatten.
 • Alla sopor bör sorteras: bioavfall, plast och energiavfall skall föras till sopvagnen, metall, glas och kartong samlas i sopkärl som finns i tamburen. Instruktioner för sopkärlens tömning och kompostens användning hittar du i fågelstationen. Det finns grundläggande matlagningsredskap, kastruller, stekpannor och bestick tillgodo. Matbutiker, apotek, Alko m.m. finns i Hangö centrum ca 4,5 km från stationen.
 • Grundvärmen på stationen upprätthålls med luftvärmepump, men det finns även två värmelagrande täljstensbrasugnar på stationen. För att spara på ved, värms ugnarna värms upp endast vid kyla. Man får inte bränna något annat än ved i täljstensbrasugnarna. Ladda alltid täljstensbrasugnen full med ved och bränn slut, högst tre gånger i sträck. Skorstenarna klarar inte av konstant uppvärmning.
 • På stationen finns tre våningssängar. Dynor och filtar finns i sängarna. Hämta egna lakan och örngott såväl som påslakan eller sovsäck med dig ifall du övernattar.
 • Bastun värms upp på onsdagar och lördagar. Kom överens om bastubadandet med de andra observatörerna så att bastun inte hålls varm i onödan och därmed slösar av den värdefulla veden, och att alla hinner tvätta sig. Man får inte använda havsvatten i bastun.
 • Då du lämnar stationen bör du diska de kärlen du har använt, borsta eller dammsuga golvet och torka bordsytorna. En dammsugare och andra städredskap finns i stationen. Ta med dig alla dina matvaror; ingenting som far illa får lämnas. Ta med alla flaskor, burkar och andra sopor. Kontrollera att dina saker inte har blivit kvar i bastun och att telefonladdare m.m. är med.
 • Ingenting extra får lämnas kvar på stationen utan stationsansvarigas medtycke!
 • Kom ihåg att skriva ditt namn i gästboken och betala den obligatoriska stationsavgiften.
 • Läs noggrant igenom kontraktet du har gjort med Frihamnen och följ dess begränsningar. Du representerar Helsingforstraktens ornitologiska förening – Tringa r.f., då du vistas på stationen.