Halias vänner

Halias vänner är ett i januari 2019 grundat nätverk, som ekonomiskt stöder fågelstationens långfristiga uppföljningsarbete.

Halias behöver vänner

På Hangö fågelstation, eller Halias, har det redan i 40 år idkats systematisk insamling av unika data, som har använts bl.a. vid evaluering av den nationella rödlistan och vid rapportering relaterad till EUs fågeldirektiv. De har också använts för att påvisa klimatförändringens effekter på fågelstammar.

Aktiviteten vid Halias grundar sig till stor del på frivilligarbete. För att upprätthålla stationens verksamhet behövs även ekonomiskt stöd, framför allt för anställning av en huvudobservatör för vår- och höstflyttningssäsongen. Halias vänner samlar ihop folk som önskar kontinuitet i aktiviteten vid en av världens mest betydande fågelstationer. 

Många bäckar små bildar en stor å. Med ett stöd på 27 euro per år kan du bidra till att den långfristiga uppföljningsaktiviteten fortsätter, samt till att ge oss bättre möjligheter att berätta om fåglar, forskningsresultat och fågelstationens aktivitet åt alla intresserade.

Halias tackar sina vänner med föjande förmåner:

 • Elektroniskt nyhetsbrev tre gånger per år med information om aktiviteten, de intressantaste observationerna och ringmärkningsfynden.
 • En för Halias vänner menad exkursion till fågelstationen i augusti
 • En Halias vänner -logobadge att hålla i sin hatt eller jacka

På Halias vänner logotyp finner du den sympatiska och sociala stjärtmesen. Logotypen är designad av Netta Lempiäinen.

Det är enkelt att bli en av Halias vänner:

 1. Fyll i vän-blanketten, så skickar vi dig noggrannare betalningsdetaljer (kontonummer, individuellt referensnummer) per e-post inom ca två veckor.
 2. Betala bidraget på 27 euro. Om du vill kan du i stället betala större bidrag.


  0-2525-6060+


  NainenMiesMuu


  captcha

  Information som samlats via blanketten används för postning av medlemsmaterial, planering av exkursioner och informering om verksamheten vid Hangö fågelstation. Kontaktuppgifterna sparas i Birdlife Finlands medlemsregister.

  Dataskyddsbeskrivning