Hur kan jag bidra till fågelstationens verksamhet?

Man kan stöda stationens verksamhet på många olika sätt. Utöver att medverka som observatör på stationen kan du (i) registrera dig som stödmedlem för stationen (Hangö fågelstations vänner), (ii) betala en övernattningsavgift som primärt riktar sig till de observatörer som övernattar på stationen, eller (ii) söka sponsorer för fågelstationen.

Medlemskap: fågelstationens vänner

Stationsavgift

Observatörsavgiften 25 euro/år (10 euro för studerande) skall betalas till kontot FI63 1014 3000 2052 66. Unga observatörer som inte varit på stationen innan behöver inte betala stationsavgiften. Man kan betala avgiften, fast man inte har övernattat på station.

Samarbetsparters och stödmedlemmar